Welcome, visitor! [ Register | LoginRSS Feed  |   | 

Comments Off on Pembiayaan Rumah

Pembiayaan Rumah

| Buletin Hartanah | June 23, 2014

Pembiayaan Rumah

Kuala Lumpur: Dewasa ini, pembelian rumah membabitkan kos tinggi memerlukan orang ramai melakukan pinjaman bank yang menawarkan pelbagai pakej pembiayaan bagi memenuhi keperluan pelanggan, namun mempunyai perbezaan daripada aspek kadar asas pinjaman (BLR), tempoh matang had pinjaman, bayaran pendahuluan dan lain-lain.

Ketika ini, orang ramai boleh memilih pinjaman daripada dua jenis institusi kewangan iaitu bank konvensional yang menawarkan pembiayaan perumahan konvensional yang lazimnya memiliki faedah atau institusi kewangan Islam yang menawarkan pembiayaan perumahan Islam bebas daripada unsur faedah atau riba.

Kebanyakan majoriti pembeli rumah terutama di kalangan pembeli beragama Islam kini dilihat lebih berhati-hati dalam melakukan pelaburan jangka panjang ini dan lebih cenderung memilih pembiayaan daripada institusi kewangan Islam melalui dua kaedah pembiayaan paling popular iaitu Bai Bithaman Ajil (BBA) dan kontrak perkongsian Musyarakah Mutanaqisah (MM).

Kaedah BBA adalah kaedah yang mula-mula digunakan dalam pembiayaan perumahan Islam oleh institusi kewangan Islam di Malaysia yang merujuk kepada jualan barangan di mana penjual membayar kepada pembeli harga jualan secara tangguh berserta dengan suatu margin keuntungan yang dipersetujui sama ada secara sekali gus atau ansuran.

Mekanisme operasi BBA ialah pembeli memilih suatu aset yang ingin dibeli, kemudian pembeli mendapatkan pembiayaan BBA daripada bank dan berjanji akan membeli aset terbabit pada harga jualan. Pihak bank akan membeli aset itu daripada pemilik secara tunai dan ia menjadi hak milik pihak bank.

Selepas itu, pihak bank akan menjual aset terbabit kepada pembeli berdasarkan harga jualan termasuk keuntungan yang dipersetujui. Hak milik aset itu berpindah kepada pembeli dan pihak pembeli akan membayar harga jualan kepada bank secara ansuran di dalam tempoh yang dipersetujui.

Selain itu, kontrak perkongsian Musyarakah Mutanasiqah (MM) adalah satu lagi kaedah pembiayaan pemilikan Islam di mana ia membabitkan dua bahagian kontrak iaitu pelanggan membuat perkongsian (musyarakah) dengan bank di bawah konsep Syirkah al-Milk (pemilikan bersama) dan bank memajak sahamnya ke atas pemilikan rumah berkenaan kepada pelanggan di bawah konsep ijarah (pajakan).

Melalui MM, pelanggan yang berhajat untuk membeli aset akan menemui pihak bank bagi mendapatkan pembiayaan di mana kedua-dua pihak akan menandatangani perjanjian Musyarakah untuk sama-sama membeli aset berdasarkan nisbah saham masing-masing sebagai contoh 90:10.

Deposit yang mungkin dibayar pelanggan akan dikira sebagai bayaran awal sahamnya di mana pelanggan kemudian akan menyewa bahagian aset yang dimiliki oleh bank menerusi perjanjian Ijarah.

Setiap pembayaran sewa adalah dikongsi bersama antara pelanggan dengan bank menurut nisbah pemegangan saham masing-masing di mana dalam bayaran sewa yang dibayar oleh pelanggan sejumlah tertentu akan digunakan untuk membeli bahagian saham yang dimiliki oleh pihak bank.

Sumber: Metro

  

1194 total views, 1 today

  

LikeBox

Mudah.my

PropertyGuru.Com

ShoutBox